Kies je taal:

Privacybeleid en veiligheid

Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van K.A. Havelaar & Zn B.V. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door K.A. Havelaar & Zn B.V. Indien u dit niet op prijs op stelt, kunt u ons dit laten weten via een e-mail naar info@HAKparts.com per telefoon (079-593 1307).

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door K.A. Havelaar & Zn B.V. gebruikt en zullen nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

We behouden ons het recht voor om uw gegevens te delen met collega’s voor het controleren van referenties en het onderling uitwisselen van informatie.

Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de website of e-mail van herkomst. K.A. Havelaar & Zn B.V. bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze website te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en digitale nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen
Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van K.A. Havelaar & Zn B.V. ontvangt. U kunt dit ook per mail of telefoon mededelen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersoonsinformatie
K.A. Havelaar & Zn B.V. bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze website. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze website uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u contact opnemen via info@HAKparts.com.

Wijzigen van uw gegevens
Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een account bij K.A. Havelaar & Zn B.V. beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan info@HAKparts.com.

Beveiligde verbinding
Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcardnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

Toepasselijkheid
Dit privacy beleid en de Algemene Voorwaarden van K.A. Havelaar & Zn B.V. zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.